Menu Menu ikona

Kompletní dodávka geodetických prací

Firma Ing. Petr Vodňanský - GEOKARTING

Geodetické práce pod značkou GEOKARTING vykonává Ing. Vodňanský se svými kolegy od roku 1995.

Komplexní dodávka geodetických prací je hlavní cíl firmy, kterému je podřízeno přístrojové vybavení firmy LEICA i odborná vyspělost zaměstnanců. V současnosti zaměstnává firma GEOKARTING 14 zaměstnanců, kteří jsou vybaveni totálními stanicemi LEICA, digitálním nivelačním přístrojem LEICA DNA 03 a GPS aparaturou LEICA SYSTÉM 1230 RTK pro GPS měření v reálném čase.

27.jpg Firma GEOKARTING působí regionálně i po celém území republiky. Spolupráce se společností SSŽ a.s. Závod Ústí nad Labem na přestavbě dvoukolejné trati v Lupěném u Zábřehu na Moravě, opravě vlečkového systému v závodech ŠKODA Plzeň, opravě železničního svršku na nádraží v Chrástu u Plzně a další stavby jsou toho důkazem. Pro stavbu ČD DDC Průjezd železničním uzlem Děčín (součást železničního koridoru Praha-Drážďany), kterou prováděla společnost Železniční stavitelství Brno a.s., dodávala firma GEOKARTING kompletní geodetický servis včetně výkonu odpovědného geodeta stavby. Tato stavba byla v roce 2003 vyhodnocena stavbou roku v kategorii dopravních staveb. V současnosti dodává geodetické práce pro firmu SSŽ a.s. Závod Ústí nad Labem na stavbu ČD DDC Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem obvod Sever.

Ve stavebnictví se podílí dodávkou geodetických prací na investičních stavbách do infrastruktury pro celé regiony a pro sdružení obcí za účelem výstavby plynofikace, kanalizace, vodovodů, průmyslových zón apod. ( Plynofikace Labského údolí - VHS a odkanalizování Jižního Polabí VOD-KA)

Od roku 2003 dodávává geodetické práce pro Úpravu zbytkové jámy lomu Ležáky na jezero. Tato stavba je charakteristická velkými objemy přesouvaných hmot na ploše cca 3,5 km2. Dokončení stavby je plánováno na rok 2008. Pro společnost CHEMING a.s. zajišťuje geodeticky stavbu Likvidace ekologických zátěží ve společnosti SPOLANA a.s. Součástí této stavby je linka na likvidaci dioxiny zamořené budovy, kde byly v minulosti vyráběny produkty jako DDT apod.

Technologie likvidace zcela vylučuje možnost ovlivnit životní prostředí.

Zobrazit jako: katalog | tabulku
 

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím