Menu Menu ikona

Nabídkový ceník - mapování

Mapové podklady

Kvalitativní podmínky:

  • ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek - základní ustanovení
  • ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek - kreslení a značky
  • Směrnice ČÚGK č.300 / 84 o účelových mapách velkých měřítek a směrnice pro vyhotovení jednotlivých map základního významu

Dodací podmínky:

  • technická zpráva
  • Kartografický originál polohopisu ( v grafické formě na nesráživé podložce nebo na disketě)
  • Kartografický originál výškopisu

  

Mapování

Položka Výkon Účelové měřítko Cena v Kč Cena v Kč Cena v Kč
Stupeň obtížnosti 1. Stupeň obtížnosti 2. Stupeň obtížnosti 3.
1 Intravilán 1: 200 (250) 7 300,- 11 500,- 15 600,-
2 1: 500 5 500,-  8 800,- 11 900,-
3 1:1000 4 900,-  7 700,- 10 200,-
4 1:2000 4 700,-  6 900,-  8 900,-
5 Extravilán TP 3 1: 200 4 100,-  4 700,-  6 000,-
6 TP 3 1: 500 3 700,-  4 100,-  5 500,-
7 TP 3 1:1000 2 800,-  3 500,-  4 500,-
8 TP 3 1:2000 2 500,-  3 200,-  4 200,-

  

Základní mapa závodu, technická mapa města

Položka Výkon Účelové měřítko cena v Kč cena v Kč cena v Kč
Stupeň obtížnosti 1. Stupeň obtížnosti 2. Stupeň obtížnosti 3.
9 1: 200 11 500,- 16 000,- 20 500,-
10 1: 500 8 900,- 12 100,- 15 200,-

  

Stupeň obtížnosti :

  1. V intravilánu: území málo zastavěné, v mírně členitém prostředí s nekomplikovanými stavbami, malé množství inženýrských sítí.     V extravilánu: území přístupné, přehledné, bez inž. sítí.
  2. V intravilánu: území obtížně přístupné , velké množství inženýrských sítí.     V extravilánu: území přístupné, topograficky členité, tř.přesnosti 3.
  3. Silně urbanizované území se složitým průběhem inž. sítí, speciální obsahová náplň.     V extravilánu: území nepřístupné (zarostlé). topograficky velmi členité, tř. př. 3

Poznámky

Zobrazit jako: katalog | tabulku
 

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím