Menu Menu ikona

Nabídkový ceník - zaměření a dokumentace skutečného stavu budov

Geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace současného stavu budov

Kvalitativní podmínky:

 • geodetické zaměření - střední chyba 1 cm v poloze i výšce vzhledem k k zaměřovací síti
 • ĆSN 01 3426 - Kreslení úprav povrchů
 • ĆSN 01 3428 - Kreslení schodišť a ramp
 • ĆSN 01 3429 - Kreslení stropů a zavěšených podhledů
 • ĆSN 01 3430 - Kreslení podlah
 • ĆSN 01 3431 - Kreslení střech
 • ĆSN 01 3432 - Kreslení oken a dveří a vrat
 • ĆSN 01 3433 - Kreslení prostupů, výklenků a drážek

Dodací podmínky:

 • technická zpráva
 • půdorysné řezy
 • podélné řezy
 • příčné řezy

Zaměření a vyhotovení dokumentace současného stavu budov v měř. 1 : 50

Položka Výkon MJ Cena v Kč
1 objekty s jednoduchým půdorysem, rovné, omítnuté stropy - vodorovné řezy 1 m2 30,-
2 objekty s jednoduchým půdorysem, rovné, omítnuté stropy - vodorovné řezy 1 m2 45,-
3 svislé řezy 1 m2 6,-

Zaměření a vyhotovení dokumentace současného stavu budov v měř. 1 : 100

Položka Výkon MJ Cena v Kč
4 objekty s jednoduchým půdorysem, rovné, omítnuté stropy - vodorovné řezy 1 m2 25,-
5 objekty s členitým půdorysem, stropy trámové nebo klenuté - vodorovné řezy 1 m2 38,-
6 svislé řezy 1 m2 6,-
7 Kótování výkresů ( všech položek) 1 m2 5,-

Poznámky:

 1. Situační a výškové zaměření objektu s přilehlým okolím se oceňuje podle tabulky č. 2
 2. Cena za dokumentaci kostelů, objektů a náročnou architekturou, popř. práce vyžádané nad rámec předepsané dokumentace, není v sazbách položek 1 až 7 obsažena.
 3. Zaměřovací síť uvnitř i vně objektu se ocení podle tabulky č. 3 s přihlédnutím k položkám č.3 a 4
 4. Celkový počet MJ je součtem ploch všech zaměřovaných podlaží.
 5. Počet řezů musí být takový, aby z nich bylo patrné uspořádání objektu.
Zobrazit jako: katalog | tabulku
 

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím